36 Sympozjum z Hydroakustyki

26-28.05.2020 r., Łeba, Polska

Materiały konferencyjne

Zachęcamy do nadsyłania referatów i udziału w konferencji. Wszystkie referaty muszą być napisane w języku angielskim. Referaty o objętości maksymalnie 6 stron (włącznie z rysunkami i tabelami) powinny spełniać wymogi edytorskie formatu IEEE templates for conference proceedings (format A4).

Pełne wersje referatów w formacie PDF prosimy przesyłać na adres: office@sha2020.pl

Referaty, które pomyślnie przejdą proces recenzji, zostaną opublikowane w formie elektronicznej w bazie Xplore Digital Library przez wydawnictwo IEEE, znajdujące się na liście MNiSW wydawnictw monografii naukowych. Dołożymy wszelkich starań, by były one indeksowane przez bazy: Scopus i Web of Science.

Call for papers

Dokument "Call for papers" do pobrania w formacie PDF: