36 Sympozjum z Hydroakustyki

26-28.05.2020 r., Łeba, Polska

Komitet Naukowy

Jarosław TĘGOWSKI (Poland) - Przewodniczący Komitetu Naukowego
Eugeniusz KOZACZKA (Poland) - honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego

Członkowie Komitetu Naukowego:

Piotr AUGUSTYNIAK (Poland)
Philippe BLONDEL (UK)
David BRADLEY (USA)
Dezhang CHU (USA)
Grant DEANE (USA)
Natalia GORSKA (Poland)
Grażyna GRELOWSKA (Poland)
Halvor HOBÆK (Norway)
Zygmunt KLUSEK (Poland)
Iwona KOCHAŃSKA (Poland)
Zbigniew ŁUBNIEWSKI (Poland)
Jacek MARSZAL (Poland)
Ivor NISSEN (Germany)
Andrzej NOWICKI (Poland)
Ilia OSTROVSKY (Israel)
John PAPADAKIS (Greece)
Roman SALAMON (Poland)
Jens SCHNEIDER von DEIMLING (Germany)
Andrey SEREBRYANY (Russia)
Andrzej STEPNOWSKI (Poland)
Adam ZIELIŃSKI (Canada)

Komitet Organizacyjny

Natalia GORSKA - Przewodnicząca
Jacek MARSZAL
Karolina TRZCIŃSKA
Iwona KOCHAŃSKA
Jan SCHMIDT
Grzegorz KOLATA
Andrzej PARTYKA