36 Sympozjum z Hydroakustyki

26-28.05.2020 r., Łeba, Polska

Ważne daty

2.03.2020
Ostateczny termin zgłoszeń i nadsyłania abstraktów
23.03.2020
Nadsyłanie artykułów
15.04.2020
Akceptacja artykułów
4.05.2020
Nadsyłanie artykułów w wersji do druku