36 Sympozjum z Hydroakustyki

26-28.05.2020 r., Łeba, Polska

Opłata konferencyjna

Opłata przed 23 marca 2020 r.
Opłata po 23 marca 2020 r.
Opłata standardowa
1400 zł
1500 zł
Członkowie PTA/EAA/IEEE
1300 zł
1400 zł
Studenci
1100 zł
1200 zł


Opłata pokrywa koszty publikacji artykułu, obiadów, kawy podczas przerw oraz bankietu.

Opłata powinna być przelana na konto:

IBAN: PL 44 1020 1811 0000 0102 0014 2224
BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddzial w Gdansku
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Bank:
PKO BP Oddział 2 w Gdańsku
ul Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdańsk

Tytuł: SHA2020 - imię i nazwisko

NIP: 779-20-62-580